وعده کری به بانک‌های اروپایی: برای روابط “مشروع” با ایران جریمه نمی‌شوید

جان کری وزیر خارجه آمریکا به بانک های اروپایی اطمینان داده است که برای ایجاد تسهیلات بانکی مشروع برای ایران جریمه نخواهند شد. با این حال این وعده ظاهرا نتوانست نگرانی شماری از بانک هایی را که قبلا جریمه شده بودند، رفع کند.http://ir.voanews.com/content/us-kerry-iran/3327085.html


0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 ITA. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?